Het is soms lastig om kinderen de juiste mindset, een zogenaamde groei mindset, aan te laten nemen. Vooral slimme kleuters hebben hiermee te maken. Ze zijn zo gewend dat ze alles kunnen, dat iets nieuws proberen of iets oefenen lastig is. In deze serie wil ik prentenboeken bespreken die kunnen leiden tot een gesprek over mindset. Vandaag is Kleine wijze wolf aan de beurt.

Prentenboeken over mindset - kleine wijze wolf - Juf Bianca

Mooie sfeervolle prenten met natuurlijke kleuren. Dit prentenboek, door Gijs van der Hammen en Hanneke Siemensma, ziet er niet alleen prachtig uit, de boodschap is goed bruikbaar in een gesprek over mindset.

Het verhaal

Kleine wolf leest dikke boeken, kent alle kruiden en ontdekt nieuwe sterren. Hij weet alles! De dieren uit de buurt weten dat ook en komen bij hem met allerlei vragen. Maar Kleine wijze wolf heeft geen tijd om deze vragen te beantwoorden. Hij blijft binnen, bij zijn boeken.

Op een dag krijgt hij een brief. De koning is ziek en vraagt of Kleine wijze wolf hem beter wil maken. Eigenlijk heeft hij daar ook geen tijd voor. Maar, zoals de kraai zegt: ‘Als de koning je roept, dan kom je gewoon.’ En dus gaat hij op pad.

De andere dieren vragen zich af of Kleine wijze wolf geen hulp nodig heeft onderweg. Leuk detail: de goede kijker kan ze op elke bladzijde vinden, stiekem kijkend of alles goed gaat. Uiteindelijk komt Kleine wijze wolf tot de conclusie dat hij verdwaald is.

Ik ben niet zo wijs als iedereen zegt. Ik denk dat iemand anders de koning maar beter moet maken.

Gelukkig helpen de dieren hem mee en bereikt hij de koning. Inmiddels heeft Kleine wijze wolf geleerd om hulp te vragen als dat nodig is. Hij twijfelt nog steeds of hij de koning wel beter kan maken. De koning luistert niet naar zijn protesten (‘Ik heb geen tijd om ziek te zijn.’) en dus maakt Kleine wijze wolf een medicijn van een kruid dat hij alleen kent.

Als de koning Kleine wijze wolf een baan als hofdokter aanbiedt, hoeft hij niet lang na te denken. Hij gaat terug naar zijn vrienden. ‘Ik kan nog veel van ze leren.’

Gesprekspunten

Kleine wijze wolf zit in een lastige positie. Hij wordt ‘wijze’ genoemd, iedereen weet dat hij alles weet. Als hem iets niet lukt, begint hij te twijfelen. Lukt het hem wel? Dit is een herkenbaar punt voor slimme kleuters. Ook zij komen ooit iets tegen dat moeilijk is. Iets dat niet in één keer lukt. Wat doe je dan?

 • ‘Hij weet alles!’ Kun je alles weten?
 • Kleine wijze wolf heeft geen tijd. Kunnen jullie de vragen van de dieren beantwoorden?
 • Waarom wil Kleine wijze wolf niet gestoord worden? Zou het kunnen zijn dat hij de antwoorden niet weet?
 • Waarom schrijft de koning een brief aan Kleine wijze wolf?
 • Kun je alle dieren aanwijzen op de plaat? Waarom verstoppen ze zich?
 • Waarom vraagt Kleine wijze wolf niet om hulp, denk je?
 • Kleine wijze wolf loopt over de bergen. Waarom gaat hij niet met de fiets?
 • Zou jij Kleine wijze wolf helpen als je hem zag? Wat zou je doen?
 • Hoe komt het tentje in het bos, denk je?
 • Ben jij weleens verdwaald? Wat heb je toen gedaan?
 • ‘Ik denk niet dat ik het kan.’ Hoe komt het dat Kleine wijze wolf dit denkt? Heb jij dat ook weleens gedacht?
 • Waarom gaat Kleine wijze wolf weer terug naar zijn vrienden? Wat kan hij leren van zijn vrienden, denk je?

Tip! Laat de kinderen een kaart voor Kleine wijze wolf maken, zodat hij de weg kan vinden. Hoe komt hij bij de koning?

Vraag de kinderen iets te bedenken dat ze aan een ander kunnen leren. Uiteindelijk leren ze zelf ook iets nieuws (en het mooie is: daarvoor hoef je niet ‘wijs’ te zijn!).

Prentenboeken over mindset - kleine wijze wolf - Juf Bianca

Kleine wijze wolf, Gijs van der Hammen & Hanneke Siemensma, Hoogland & Van Klaveren, 2017