Het is soms lastig om kinderen de juiste mindset, een zogenaamde groei mindset, aan te laten nemen. Vooral slimme kleuters hebben hiermee te maken. Ze zijn zo gewend dat ze alles kunnen, dat iets nieuws proberen of iets oefenen lastig is. In deze serie wil ik prentenboeken bespreken die kunnen leiden tot een gesprek over mindset. Vandaag is Laat maar los, Koala aan de beurt.

Prentenboeken over mindset - deel 3 - Laat maar los Koala

Komen de tekeningen van dit boek je bekend voor? Dat kan kloppen! Eerder besprak ik van dezelfde makers (Rachel Bright en Jim Field) De leeuw in de muis. Ook dit boek is geschikt voor gesprekken over mindset. Ik vind de tekeningen prachtig en hoewel rijm vertalen heel lastig kan zijn, heeft Bette Westera dat weer geweldig gedaan.

Het verhaal

Een kleine koala hangt aan zijn tak, hoog in de boom. Hij is best tevreden met zijn leven, hoewel anderen hem uit de boom proberen te praten. Waarom zou je nieuwe dingen uitproberen als je het naar je zin hebt op je eigen plekje? Goede vraag, ik denk dat dit ook voor veel slimme kleuters aan de orde is. Bovendien… Koala weet niet helemaal zeker of hij uit de boom KAN komen.

Uiteindelijk wordt Koala door omstandigheden toch gedwongen de boom te verlaten. Hij wordt een Ik-Kan-Koala én komt erachter dat iets nieuws doen best leuk kan zijn!

Gesprekspunten

Zoals ik al zei, zullen slimme kleuters zich misschien herkennen in de kleine koala. Waarom zou je iets nieuws proberen als je op jouw eigen veilige tak het naar je zin hebt? Dan kunnen je ouders en je leerkracht wel vinden dat je uit de boom moet komen, maar… daar heb je misschien helemaal geen zin in. Of je durft het niet? Gesprekspunten kunnen zijn:

  • Kan Koala zijn hele leven in de boom blijven? Waarom wel/niet?
  • Waarom willen de andere dieren dat Koala uit de boom komt?
  • Wie is de baas: de andere dieren of Koala? Wie beslist of Koala uit de boom komt?
  • Waarmee heeft Koala het druk? Heeft hij het wel écht druk?
  • Waarom durfde Koala niet uit de boom?
  • Wanneer heb je iets nieuws gedaan?
  • Hoe voelde dat? Lukte het in één keer?
  • Wat zou er gebeurd zijn als je dat niet gedaan had?
  • Wat zou je nog willen leren, maar durf je nog niet?

Tip: Teken een boom met verschillende takken, laag bij de grond, maar ook hoog. Maak een foto van het kind en vraag: waar sta je in de boom? Hoog in de boom ben je heel ver van ‘iets nieuws’. Als je op de grond staat, kun je het goed.

Hiermee kun je de kinderen laten zien dat je niet in één keer uit de boom hoeft te vallen, zoals de koala, maar dat je ook kleine stappen kunt nemen. Wanneer een kind iets geprobeerd heeft, komt de foto een tak lager, dichterbij de grond. Wat is de volgende stap?

Welke prentenboeken gebruik jij om mindset te bespreken met kinderen?

Prentenboeken over mindset - Laat maar los Koala - Juf Bianca

Laat maar los, Koala, Rachel Bright & Jim Field, Gottmer, 2017