Je hebt zes weken de tijd gehad om bij te komen en het afgelopen schooljaar eens rustig te evalueren. Je hebt je goed voorbereid op het nieuwe schooljaar. De eerste schooldag breekt aan, iedereen krijgt een hand en het nieuwe schooljaar kan beginnen! In zo’n eerste schoolweek ben je vooral bezig met het leggen van een basis voor de rest van het schooljaar. Waar let je op? Wat leer je de kinderen aan? Waar besteed je extra aandacht aan in je lesgeven?

Een nieuw schooljaar - deel 2 de eerste schoolweek

1. Regels

Allereerst is het belangrijk met de kinderen samen te bespreken: hoe gaan we met elkaar om? Probeer zelf de regels positief te formuleren, en leer de kinderen dit ook te doen! Zeg dus niet: ‘we praten niet door elkaar heen’, maar ‘er is er steeds eentje die praat’. Maak eventueel regelrijmpjes, en maak de regels vooral ook visueel. Omdat kleuters over het algemeen nog niet kunnen lezen, ondersteun je de regels met plaatjes. Door de kinderen bij het opstellen van de regels te betrekken, kun je ze er ook veel beter aan houden. Wijs op de poster met regels, herhaal de regel of het rijmpje.

Tip: lees ook het artikel over groepsregels

2. Routines

Naast de gedragsregels moet er vooral in de eerste periode ook veel aandacht zijn voor de routines. Deze routines zijn nodig om een lesdag soepel te laten verlopen. Leg uitvoerig uit hoe je wil dat iets verloopt, waar de kinderen dan op moeten letten, wat hun taken zijn en waar materialen te vinden en hoe ze opgeruimd moeten worden. Oefen deze routines ook eventueel ‘droog’!

Te denken valt aan: hoe pakken we onze spullen voor het fruit eten, mijn potlood heeft geen punt meer, hoe maken we een kring, wat moeten we doen als we gaan gymmen? Geef kinderen veel tijd deze routines aan te leren, en je plukt er later de vruchten van. Leg uit waarom het belangrijk is het steeds op dezelfde manier te doen.

3. Looproutes in het lokaal

Als leerkracht heb je zelf al rekening gehouden met de looproutes toen je het lokaal inrichtte. De verftafel bevindt zich bijvoorbeeld vlakbij de kraan, zodat kwasten snel gewassen kunnen worden. Zorg dat kinderen weten waar ze langs moeten lopen. Onthoud dat jij als leerkracht boven alles uitkijkt, ga ook eens op kindhoogte zitten en kijk je lokaal rond! Sluit looproutes af als je niet wilt dat ze gebruikt worden. Langs de tafel met kralenplanken of bouwblokjes kan beter niet veel gelopen worden. Er zal maar een bouwwerk instorten! Schroom niet om wijzigingen in je lokaalinrichting aan te brengen, je kunt met de kinderen heel goed overleggen waarom je dat doet. Misschien hebben zij wel de oplossing voor het probleem!

Tip: Lees ook 10 dingen die je moet doen voor je je lokaal inricht

Tips voor jezelf

Ooit vertelde een leerkracht mij eens dat ze ongeveer rond de herfstvakantie de klas had draaien zoals ze wilde. Sommige groepen hebben iets meer tijd nodig, dan ben je tot de kerstvakantie bezig om alles goed in te slijpen! Punt blijft: geef jezelf en de klas een oefenperiode waarin het ok is om fouten te maken.

Leg een notitieblokje op je bureau (dat je natuurlijk dit schooljaar heel netjes gaat houden!) zodat je alle knelpunten direct op kunt schrijven. Doe dit echt, want aan het einde van de schooldag zul je zien dat je ze niet meer kunt herinneren! Bovendien heb je nu iets zwart op wit staan, waar je iets mee kunt.

Schroom niet om zo’n knelpunt eens met collega’s te bespreken. Hoe doen zij dat? Of gooi je vraag op Twitter en Facebook, daar zijn genoeg leerkrachten die je ideeën kunnen geven. Hoe sneller je je knelpunten wegwerkt, hoe soepeler het schooljaar verloopt!

Heb jij nog een supertip om het schooljaar goed op te starten? Laat het ons weten!

Lees ook deel 1: de voorbereiding