Rapport voor kleuters - wel of niet doen - Juf Bianca

Bij het woord rapport gaan bij sommige kleuterleerkrachten de haren overeind staan. ‘Kleuters zijn geen schoolkinderen’ wordt er dan geroepen. Is een rapport nou wel of niet des kleuters? Het woord rapport betekent niet meer dan ‘verslag’, dus die term kun je breed interpreteren. Vandaag kijk ik hoe je een rapport bij kleuters vorm kunt geven!