Waarom beredeneerd aanbod en leerlingvolgsysteem juist niet bij elkaar aan moeten sluiten - Juf Bianca

Een vraag die vaak gesteld wordt gaat over het aansluiten van een beredeneerd aanbod bij het leerlingvolgsysteem, of juist andersom. Ik vond dat altijd een