De titel van het nieuwste boek van Irma Smegen Speel je mee in Li La Land? trok me niet direct aan. Het was me niet duidelijk wat het onderwerp van het boek was. Pas toen ik het boek in handen had, zag ik de ondertitel: Onderzoeken en ontwerpen met jonge kinderen. Kijk, dát trekt mijn aandacht! In het eerste hoofdstuk tref ik een mooie zin: […] meegaan met de natuurlijke ontwikkeling van kinderen en die verrijken met stimuli in een rijke leeromgeving. Ok, ik ben om, tijd voor een review!

review - Speel je mee in Li La Land - onderzoeken en ontwerpen met jonge kinderen - JufBianca

In de eerste hoofdstukken van het boek Speel je mee in Li La Land? wordt uitgelegd hoe je met de activiteiten die in het boek staan kunt aansluiten bij de ontwikkeling van een kleuter. Er wordt vanuit gegaan dat een kleuter leert door te spelen, en dat de ontwikkeling van een kleuter grillig verloopt. Het is duidelijk dat er met het boek gezegd wordt: afvinklijstjes en lesroosters met vaste uren voor bepaalde vakken zijn overbodig.

Bestel het boek bij bol.com

STEAM

Zoals ik in mijn artikel over techniek met kleuters al vertelde, kun je met behulp van de term STEAM veel activiteiten vinden die gaan over wetenschap en techniek. Ook in het boek Speel je mee in Li La Land? wordt deze term gebruikt. STEAM staat voor Science, Technology, Engineering, Arts en Maths. Vertaald: wetenschap, natuur en techniek, kunsten en wiskunde. Door alle vakgebieden met elkaar te verbinden, en niet als losse vakken te zien, ontstaat er een holistische aanpak.

Er is voldoende aandacht voor de slimme kleuters in dit boek. Bij elke activiteit staat extra informatie die inhoudelijke verdieping geeft. Ook staan er pluswoorden, speciaal voor deze slimme kinderen, en worden er suggesties gedaan voor andere werkvormen of meer uitdaging.

De bewoners van Li La Land

Li La Land is een land dat bewoond wordt door poppen. Deze handpoppen vormen de basis van alle activiteiten: zij lopen tegen dingen aan, stellen vragen aan de kinderen. Hun karakters en zelfs hun stemmen worden uitgebreid beschreven. Hoewel ik snap dat dit bij de opzet van het boek past, maakt dit het naar mijn idee wel minder bruikbaar in de praktijk. Je moet ten eerste beschikken over deze handpoppen. Ze zijn speciaal bij dit boek gemaakt, en moeten dus aangeschaft worden.

Ten tweede zijn het acht karakters. Hoewel ik het spelen met poppen best leuk vind, weet ik dat ik nooit acht karakters kan opbouwen en dan vervolgens ook nog kan onthouden welk stemmetje bij welke pop hoort. Ik zelf had gekozen voor één of twee poppen. Ik zou het zelfs logischer vinden: in plaats van de karakters elk hun eigen ding te laten doen (Uil is de wetenschapper met boekenkennis, Slang is de kunstenaar), zouden ook de vakgebieden geïntegreerd kunnen worden in één pop.

De activiteiten

De 50 activiteiten die in het boek beschreven staan zijn steeds op dezelfde manier opgebouwd. Hierin wordt de cyclus van het onderzoeksproces gevolgd: oriëntatie, verkenning, uitvoering, verwerking. Er wordt duidelijk beschreven welke materialen je nodig hebt en waar je de activiteit het beste uit kunt voeren. Veel activiteiten kunnen ook goed buiten uitgevoerd worden, het is wel handig als je op de hoogte bent van de omgeving van je school. Eén van de handpoppen leidt de activiteit in, met een probleem, een ervaring of een opmerking.

De activiteiten hebben niet allemaal een thema, vele zijn te aan te passen aan het thema waar je mee werkt. Soms passen ze wel beter bij een bepaald seizoen, dit wordt dan ook vermeld. Een activiteit met vlierbloesem voer je uit als de vlier bloeit, uiteraard!

Conclusie

Een goed leesbaar boek, met meer dan voldoende ruimte voor praktijk. De 21st century skills vragen dat wij veel meer vakoverstijgend gaan werken, eigenlijk zoals het bij kleuters altijd al de bedoeling was. Niet meer afgebakende lessen binnen één vakgebied, maar activiteiten waarbij de kinderen vrij kunnen ontdekken. Goh, het lijkt de ondertitel van JufBianca.nl wel: laat kleuters spelen en ontdekken. Leerkrachten kunnen met dit boek in de hand meer activiteiten ontwerpen waarbij de kinderen totaal bezig zijn met ontdekken en experimenteren.

Ben jij overtuigd? Je kunt het boek bestellen bij bol.com

Speel je mee in Li La Land - Onderzoeken en ontwerpen met jonge kinderen - JufBianca

Meer informatie vind je op de website, je kunt ook Li La Land liken op facebook. De handpoppen en vingerpopjes zijn ook verkrijgbaar bij Heutink.